PDA

View Full Version : Thông tin về xe cổ


  1. Vespa Cổ
  2. Lịch sử d�ng xe cổ Mobylette
  3. Người Chơi Xe Cổ
  4. Số Sườn v� Số m�y của Vespa
  5. General Corradino D'Ascanio mối giao cảm Vespa � Lambretta
  6. C�c bộ phận chi tiết xe cổ v� c�ch gọi t�n!
  7. Xe m�y cổ c� gi�...11 tỷ đồng.
  8. Top 10 mẫu xe m�y cổ điển đắt gi� nhất thế giới